');}

Category: Kabita

ବିରୂପା କୋଳରେ କବିତା

ବିରୂପା କୋଳରେ ବେପରୁଆ ଶୋଇବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ; ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ତା’ ପଠାରେ ବସି ଜମାଇବା କବିତା ଆସର । ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ତା’ ପାଣିରେ ବୁଡାଇ ଗୋଡକୁ ନିରୋଳାରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହେବା ; ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ତା’ ବାଲିରେ ବାଗୁଡି ଖେଳିବା ଅବା ଗୁଡି ଉଡାଇବା । ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ପହଁରିବା କୂଳରୁ ଦଉଡି ଯାଇ ଗାଁରେ ପଶିବା ଗାଁରୁ […]